Top

Game Flappy Bird - Ch chim v cnh

Ngay sau dòng tweet trên, Hà Äông chia sẻ thêm, anh không gặp vấn Äá» pháp lý, nhÆ°ng không thá» giữ trò chÆ¡i này nữa. "Cha Äẻ" của http://flappybird.hexat.com Flappy Bird cÅ©ng tiết lá», anh sẽ không bán trò chÆ¡i này và vẫn tiếp tục công viá»c lập trình game, anh Äá» nghá» má»i ngÆ°á»i Äừng há»i hay thắc mắc thêm nữa.

TrÆ°á»c Äó, Nguyá»n Hà Äông từng tiết lá» vá»i trang tin The Verge rằng Flappy Bird có doanh thu khoảng 50.000 USD (hÆ¡n 1 tá» Äá»ng) má»i ngày. Còn tại Viá»t Nam, má»t sá» nhà làm game lại cho rằng Flappy Bird khiêm tá»n cÅ©ng phải thu Äược 100.000 USD má»i ngày.

Flappy Birdy xuất hiá»n khoảng giữa nÄm 2013 và Äá»t ngá»t trá» nên hot sau khi leo lên vá» trí sá» má»t vá» lượt tải cả trên App Store lẫn Google Play. Game này nhận Äược nhiá»u lá»i khen vá» sá»± ÄÆ¡n giản nhÆ°ng không dá» chinh phục.

Trong má»t tuần gần Äây, tin vá» Flappy Bird phủ dày trên mặt báo và mạng xã há»i. Sau thông tin ứng dụng này thu vá» 50.000 USD má»i ngày từ quảng cáo, Hà Äông thu mình và hạn chế tiếp xúc vá»i báo giá»i. Gần Äây có thông tin cho rằng, Tá»ng cục thuế Äã Äá» mắt tá»i cha Äẻ của ứng dụng Flappy Bird. Ngoài ra, má»t biên tập viên trang tin uy tín chuyên Äánh giá vá» thá» trÆ°á»ng game của nÆ°á»c ngoài cho biết, game này có thá» bá» kiá»n do sá»­ dụng hình ảnh á»ng khói màu xanh của trò Mario thuá»c sá» hữu của Nintendo.

Avenger1st
Uploaded 02/19/2014
0
Ratings
  • 159 Views
  • 1 Comments
  • 0 Favorites
  • Flag
  • Stumble
  • Pin It
Tags: flappy bird

1 Comments