Like us on Facebook!

Game Flappy Bird - Ch chim v cnh

0
0

Ngay sau dòng tweet trên, Hà ông chia sẻ thêm, anh không gặp vấn pháp lý, nhưng không th giữ trò chơi này nữa. "Cha ẻ" của http://flappybird.hexat.com Flappy Bird cũng tiết l, anh sẽ không bán trò chơi này và vẫn tiếp tục công vic lập trình game, anh ngh mi ngưi ừng hi hay thắc mắc thêm nữa.

Trưc ó, Nguyn Hà ông từng tiết l vi trang tin The Verge rằng Flappy Bird có doanh thu khoảng 50.000 USD (hơn 1 t ng) mi ngày. Còn tại Vit Nam, mt s nhà làm game lại cho rằng Flappy Bird khiêm tn cũng phải thu ược 100.000 USD mi ngày.

Flappy Birdy xuất hin khoảng giữa nm 2013 và t ngt tr nên hot sau khi leo lên v trí s mt v lượt tải cả trên App Store lẫn Google Play. Game này nhận ược nhiu li khen v sự ơn giản nhưng không d chinh phục.

Trong mt tuần gần ây, tin v Flappy Bird phủ dày trên mặt báo và mạng xã hi. Sau thông tin ứng dụng này thu v 50.000 USD mi ngày từ quảng cáo, Hà ông thu mình và hạn chế tiếp xúc vi báo gii. Gần ây có thông tin cho rằng, Tng cục thuế ã mắt ti cha ẻ của ứng dụng Flappy Bird. Ngoài ra, mt biên tập viên trang tin uy tín chuyên ánh giá v th trưng game của nưc ngoài cho biết, game này có th b kin do sử dụng hình ảnh ng khói màu xanh của trò Mario thuc s hữu của Nintendo.

Avenger1st Uploaded 02/19/2014
  • 78
  • 1
  • 0
  • Flag
Tags: flappy bird

COMMENTS

Popular on 03/04/2009
awesome collection of funny skate videos pictures galleries and gifs